Uniformerad Butikskontrollant

Till den uniformerade väktarens uppgifter hör att verka förebyggande och skyddande mot ordningsstörning, ingripa vid pågående brott, men även att inge trygghet och säkerhet för butikens kunder och personal

Dessa väktare har samma utbildning som civila butikskontrollanter men arbetar preventivt och proaktivt för att trygga butikens värden och assistera kunder och butikspersonal vid behov.

Bevakningen kan ske utan eller med tekniska hjälpmedel i form av t ex trygghetskameror.