Om ProHawk Security

ProHawk Security AB är ett auktoriserat bevakningsföretag som tillhandahåller ett omfattande tjänsteutbud inom säkerhet och bevakning – från utbildning och förebyggande arbete till butiksbevakning och säkerhetsanalyser av stölder och bedrägerier. Vi bygger vår verksamhet på starka etiska värderingar och ett professionellt agerande gentemot alla inblandade parter.

ProHawk Security bildades i Februari 2016, bland våra medarbetare finns gedigen kompetens inom handelsbevakning och bevakning i publika miljöer. Ledningen har över 20 års erfarenhet inom bevakningsbranschen vilket har givit oss kompetens och kunskap till stort värde för både små och stora kunder. Vi använder oss av vår egen metodik som ramverk för säkerhetsarbetet och det inspireras mycket av OBM (Organizational Behavior Management). Det är en praktisk tillämpning av beteendepsykologi och bygger på grundläggande forskning om mänskligt beteende och förebyggande insatser som är väl beprövade.

Bevakningstjänster utför vi inom Stockholm och Uppsala området . Rådgivning, utbildning och säkerhetsanalyser erbjuder vi över hela landet. I de flesta fall jobbar vi utifrån avtal, men står även till tjänst med akuta insatser vid behov.